Pilot Smart Power 4- kanałowy

pilot smart

Dowiedz się więcej

 

Pilot Smart Power 2- kanałowy

pilot smart 2 kanałowy

Dowiedz się więcej

 

Cennik

Domofon i wideodomofon – bez materiałów
Usługa Cena
Punkt domofonowy 100,00 zł/szt.
Punkt wideodomofonowy 100,00 zł/szt.
Montaż domofonu 250,00 zł/szt.
Montaż wideodomofonu 350,00 zł/szt.
Montaż domofonu (słuchawki) 60,00 zł/szt.
Montaż wideodomofonu (słuchawki) 80,00 zł/szt.
Wymiana domofonu (słuchawki) 60,00 zł/szt.
Montaż domofonu (kaseta do 10 mieszkańców) 150,00 zł/szt.
Montaż domofonu (kaseta od 10 do 20 mieszkańców) 200,00 zł/szt.
Montaż domofonu (kaseta powyżej 20 mieszkańców) 250,00 zł/szt.
Montaż elektrozaczepu 50,00 zł/szt.
Wymiana elektrozaczepu 50,00 zł/szt.
Wykonania instalacji domofonowej + montaż 450,00 zł/szt.
Wykonania instalacji wideodomofonowej + montaż 750,00 zł/szt.
SSWiN (alarm) – bez materiałów
Usługa Cena
Montaż czujki/detektora bezprzewodowego 50,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie czujki/detektora przewodowego 69,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie szyfratora 80,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie sygnalizatora wewnętrznego 65,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie sygnalizatora zewnętrznego do 4m 90,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie modułu dodatkowego/ekspandera 80,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie odbiornika radiowego systemu bezprzewodowego 80,00 zł/szt.
Montaż, programowanie powiadomienia GSM 150,00 zł/szt.
Montaż przycisku napadowego 50,00 zł/szt.
Podłączenie akumulatora 20,00 zł/szt.
Montaż obudowy centrali 60,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie centrali do 8 czujek 100,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie centrali powyżej 8 czujek 150,00 zł/szt.
Programowanie systemu 300,00 zł/szt.
Ułożenie kabla YTDY 6×0,5 lub YTDY 8×0,5 na tynku/cegle 3,00 zł/mb.
Ułożenie kabla YTDY 6×0,5 lub YTDY 8×0,5 wraz z kłuciem i zasłonięciem w tynku lub cegle 10,00 zł/mb.
CCTV (monitoring) – bez materiałów
Usługa Cena
Montaż i podłączenie kamer wewnętrznych 65,00 zł/szt.
Montaż, podłączenie i konfiguracja kamer wewnętrznych 140,00 zł/szt.
Montaż, podłączenie i konfiguracja kamer zewnętrznych do 4m 150,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie zasilacza 70,00 zł/szt.
Podłączenie rejestratora 70,00 zł/szt.
Programowanie rejestratora 250,00 zł/szt.
Montaż szafy 65,00 zł/szt.
Ułożenie przewodu typu „skrętka” (UTP-FTP) na tynku/cegle 3,00 zł/mb.
Ułożenie przewodu typu „skrętka” (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle 10,00 zł/mb.
Ułożenie przewodu OMY 3×0,75 i przewodu koncentrycznego na tynku/cegle 3,00 zł/mb.
Ułożenie kabla OMY 3×0,75 i przewodu koncentrycznego wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle 10,00 zł/mb.
Prace pomocnicze – bez materiałów
Usługa Cena
Wykonanie otworu pod puszkę instalacyjną fi 60×50 15,00 zł/szt.
Wykonanie przebicia fi 20mm przez ścianę 20,00 zł/szt.
Wykonanie przebicia fi 20mm przez strop 50,00 zł/szt.
Wywiercenie otworu do fi– 10 i obsadzenie kołka rozporowego 0,50 zł/szt.
Pomiary
Usługa Cena
Badanie rezystancji izolacji przewodów 10,00 zł/pkt.
Pomiar ochrony przeciwporażeniowej 10,00 zł/pkt.
Pomiar ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych 10,00 zł/szt.
Pomiar i badanie jednego wyłącznika różnicowoprądowego 20,00 zł/szt.
Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 1,00 zł/pkt.
Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i/lub awaryjnego 3,00 zł/pkt.
Pomiar rezystancji uziemień (ochronnych, odgromowych) 40,00 zł/pkt.
Opracowanie protokołu z pomiarów (za każdą rozpoczętą stronę) 15,00 zł/szt.
Okablowanie strukturalne – bez materiału
Usługa Cena
Wykonanie Pkt. (gniazdo: RTV, RJ45, RJ11/RJ12, …) z białym montażem 50,00 zł/szt.
Montaż gniazd medialnych 15,00 zł/szt.
Montaż kabla FTP/UTP w panelu krosowym 5,00 zł/pkt.
Ułożenie przewodu typu „skrętka” (UTP-FTP) na tynku/cegle 3,00 zł/mb.
Ułożenie przewodu typu „skrętka” (UTP-FTP) wraz z kuciem i zasłonięciem w tynku/cegle 10,00 zł/mb.
Montaż hub/switch 50,00 zł/szt.
Montaż i konfiguracja router’a 150,00 zł/szt.
Instalacja i konfiguracja Access Point 100,00 zł/szt.
Test siły sygnału wifi 50,00 zł/szt.
Zarobienie wtyku RJ45 3,00 zł/szt.
Serwis
Usługa Cena
Roboczo godzina instalatora 90,00 zł/rg.
Wyjazd na awarie 150,00 zł/szt.
Dojazd 2,00 zł/km.
Instalacje elektryczne – bez materiałów
Usługa Cena
Wykonanie Pkt. (włączniki, gniazda, rolety, …) z białym montażem 80,00 zł/szt.
Wykonanie Pkt. akustycznego (głośniki) z białym montażem 80,00 zł/szt.
Wykonanie Pkt. (gniazdo: RTV, RJ45, RJ11/RJ12, …) z białym montażem 90,00 zł/szt.
Wykonanie Pkt. 400V z białym montażem 100,00 zł/szt.
Wykonanie kanału TV 150,00 zł/szt.
Montaż gniazd i włączników 10,00 zł/szt.
Montaż gniazd medialnych 15,00 zł/szt.
Montaż gniazdo trójfazowego 400V 50,00 zł/szt.
Montaż halogenów z wycięciem otworu 40,00 zł/szt.
Montaż oprawy oświetleniowej wewnętrznej 50,00 zł/szt.
Montaż oprawy oświetleniowej zewnętrznej do 3m 60,00 zł/szt.
Montaż oprawy oświetleniowej ogrodowej 80,00 zł/szt.
Montaż taśmy LED – jednokolorowa 20,00 zł/mb.
Montaż sterowników LED – taśma jednokolorowa 60,00 zł/szt.
Montaż taśmy LED – RGB (wielokolorowa) 25,00 zł/mb.
Montaż sterowników LED – taśma RGB (wielokolorowa) 80,00 zł/szt.
Montaż dzwonka 35,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie wentylatora 60,00 zł/szt.
Montaż czujnika ruchu 30,00 zł/szt.
Rozdzielnice – bez materiałów
Usługa Cena
Montaż rozdzielnicy 12–24 modułów 100,00 zł/szt.
Montaż rozdzielnicy 36-48 modułów 150,00 zł/szt.
Montaż rozdzielnicy 56-104 modułów 250,00 zł/szt.
Montaż rozdzielnicy powyżej 104 modułów 390,00 zł/szt.
Zainstalowanie osprzętu rozdzielni 1 mod. 25,00 zł/szt.
Montaż podstawowych elementów sterowania 120,00 zł/szt.
Montaż listwy 1 fazowej (mostek) 25,00 zł/szt.
Montaż listwy 3 fazowej (mostek) 50,00 zł/szt.
Wykonanie mostka z zaciskaną końcówką 5,00 zł/szt.
Znaczenie obwodów numerkami 2,00 zł/szt.
Montaż podstawy bezpiecznika mocy BM 200,00 zł/szt.
Montaż jednego punktu tablicowego w systemie DIN 250,00 zł/szt.
Przeniesienie licznika (ze zgłoszeniem) 150,00 zł/szt.
Montaż i podłączenie licznika 200,00 zł/szt.
Podłączenie kabla pod złącze kablowe ZK 300,00 zł/szt.
Podłączenie kabla do rozdzielni głównej RG 200,00 zł/szt.
Montaż złącza kablowego ZK 1 000,00 zł/szt.
Anteny – bez materiałów
Usługa Cena
Montaż anteny 150,00 zł/szt.
Montaż i ustawianie anteny 200,00 zł/szt.
Ustawianie anteny 100,00 zł/szt.
Sprawdzenie dostępności sygnału z satelity 50,00 zł/szt.
Rozdzielenie sygnału TV na dodatkowy odbiornik 50,00 zł/szt.
Podłączenie tunerów 50,00 zł/szt.
Montaż i wykonanie tras kablowych – bez materiałów
Usługa Cena
Ułożenie przewodu (do YDY 3×2,5) 3,00 zł/mb.
Wykucie bruzdy pod przewód/kabel 5,00 zł/mb.
Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (cegła) 10,00 zł/mb.
Wykucie bruzdy pod przewód/kabel (beton) 15,00 zł/mb.
Ułożenie 1 mb kabla w rurze osłonowej AROT do fi 50 mm 10,00 zł/mb.
Ułożenie kabla zasilającego n/t w rurze PCV do fi 28 mm na ścianach, do wys. 3m 8,00 zł/mb.
Fugowanie i zatarcie wykonanych bruzd 11,00 zł/mb.
Ułożenie kabla na trasie kablowej metalowego koryta 100×50 na wieszakach sufitowych lub ściennych do wys. 3m 80,00 zł/mb.
Ułożenie kabla na trasie kablowej z plastikowego koryta o wymiarach do 100×50, na ścianie, do wys. 3m 45,00 zł/mb.
Montaż koryta kablowego PCV do 100×50 20,00 zł/szt.
Montaż koryta metalowego do 150×50 45,00 zł/szt.
Roboty ziemne – bez materiałów
Usługa Cena
Wykonanie wykopu ręcznego, na głębokość 0,7m – 1m 80,00 zł/mb.
Wykonanie podsypki pod kabel do napięcia 1kV 10,00 zł/mb.
Ułożenie w wykopie YKY o przekroju do 35mm2 w rurze osłonowej typu AROT 50,00 zł/mb.
Ułożenie przewodów od 5×4 do 5×35 8,00 zł/mb.
Ułożenie i montaż bednarki 15,00 zł/mb.
Ułożenie folii 3,00 zł/mb.
Zasypanie 30,00 zł/mb.
Wykonanie uziomu 200,00 zł/szt.
Automatyka bram – bez materiałów
Usługa Cena
Montaż automatyki bramy wjazdowej 550,00 zł/szt.
Montaż automatyki bramy garażowej 450,00 zł/szt.
Montaż napędu podziemnego 870,00 zł/szt.
Montaż szlabanu 300,00 zł/szt.
Wykonanie wylewki pod szlaban, napęd 300,00 zł/szt.
Montaż lampy 80,00 zł/szt.
Programowanie dodatkowego pilota 10,00 zł/szt.